Septische put

In een septische put of een septische tank wordt het afvalwater van uw huis verzameld. Om een lange levensduur van uw septische put te garanderen is een regelmatig onderhoud noodzakelijk. Het is belangrijk dat de bacteriën vlot hun werk kunnen blijven doen en dat op die manier verstoppingen vermeden worden.

Septische put herbezetten

Soms gaat het toch mis en ontstaat er een lek in uw septische put. In dat geval kan De Rioolchirurg een oplossing bieden. Het is immers niet altijd mogelijk of haalbaar om een nieuwe put te plaatsen. De Rioolchirurg beschikt over de nodige apparatuur om het lek te detecteren. Ne het legen van uw put, wordt uw septische put opnieuw bezet. Het herbezetten van een septisch put geeft bijzonder geode resultaten. Ook voor het herbezetten van regenputten kan u bij De Rioolchirurg terecht.

Let op voor uw putdeksel

Het putdeksel dient om de opening van uw riool af te sluiten. Helaas is het zo dat men bij heraanleg van een tuinpad of een oprit, niet altijd rekening houdt met waar de deksels liggen. Zo gebeurt het dat men in geval van een probleem niet weet hoe toegang te vinden tot de riool. Ook voor deze problemen met een putdeksel of een septische put biedt De Rioolchirurg een oplossing. Met de juiste apparatuur kan De Rioolchirurg het putdeksel vinden, blootleggen en het probleem of lek in uw septische put of riool oplossen.

Wij zijn echt heel tevreden van deze vakmensen. Je merkt echt dat ze dit met hart en ziel doen. Hebben vanaf het eerste moment heel duidelijk alle stappen doorlopen.
Christian
De Rioolchirurg heeft bij ons op zeer korte termijn de volledige riolering vernieuwd, volgens de geldende voorschriften, met goed materiaal en heel correct.
Kris Nordgren
Enorm tevreden van deze toffe vakmensen.Vinden snel de oorzaak en lossen alles perfect en tot in de detail op. Nadien alles perfect terug dichtgemaakt en betegeld.
Michel Maerten